دختر شایسته آمریکا در سال 2019

دختر شایسته آمریکا انتخاب شد. در این مراسم نیا فرانکلین Nia Franklin از ایالت نیوجرسی به عنوان نود و دومین دختر شایسته آمریکا انتخاب شد.

گردآوری شده توسط تیم ویکی‌لایف

مراسم انتخاب دختر شایسته 2019

مراسم انتخاب دختر شایسته امریکا بین 50 ختر شایسته برگزار شد. نیا فرانکلین Nia Franklin به عنوان 92 امین دختر شایسته آمریکا از شهر نیوجرسی انتخاب شد. در این مراسم فرانکلین 24 ساله خواننده اپرا از ایالت نیوجرسی توانست در این مسابقه رتبه اول را کسب کند.

 

مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا Miss America 2019

مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا Miss America 2019

دختر شایسته آمریکا 2019

گردآوری شده توسط تیم ویکی‌لایف